‘Alleen met diverse, inclusieve organisaties kunnen we uitdagingen het hoofd bieden'

17-10-2023

We blikken terug op de allereerste SER Talk op die dag, waarin Petri Hofsté haar visie deelde op het leiderschap van de toekomst en de rol die diversiteit en inclusie daarin spelen.

Dit is een publicatie van SER. Geschreven door Nicole Gommers.

Hofsté stelt dat we ons in een tijd van transities en een discussie over brede welvaart bevinden. Kenmerkend voor deze tijd is dat de samenleving van bedrijven verwacht dat zij verantwoordelijkheid nemen voor de gevolgen van hun handelen, nationaal en internationaal. Van bedrijven wordt bovendien verwacht dat zij bijdragen aan de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, die een eind moeten maken aan armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering.
Het besef van die grote verantwoordelijkheid leeft bij haarzelf en collega-bestuurders, aldus Hofsté. “Bedrijven moeten in gesprek met de samenleving en ál hun belanghebbenden binnen en buiten de organisatie. Leiders die ruimte maken voor dergelijke gesprekken, zijn inclusieve leiders die een goede, veilige werkomgeving wensen voor iedereen. Het zijn leiders die geloven in de kracht van diversiteit en in de waarde die diverse teams hebben voor de prestaties van de organisatie.”

Lees verder

Afbeeldingen

Succesvol maatschappelijk verantwoord ondernemen
              

brabants besten

interviews

in het nieuws

agenda

podcasts & webinars

publicaties

Betrokken werkgeverschap voor de toekomst
              

inclusiviteit

sociale innovatie

leven lang ontwikkelen

economie van morgen

Neem contact op
en volg ons online 

              

blieftink@brabant.nl

inschrijven nieuwsbrief

Ga naar de Twitter (X) pagina van Innovatief werkgeverschap  Ga naar de LinkedIn pagina van Innovatief werkgeverschap

              

 
Cookie-instellingen