‘Leren in de praktijk cruciaal voor opleiding vakmensen’

28-03-2024

De Onderwijsraad komt met een aantal goede adviezen om leren in de beroepspraktijk verder te verbeteren, aldus MKB-Nederland en VNO-NCW in reactie op het vandaag gepresenteerde rapport ‘Een klemmend beroep’.

Zo onderschrijft de raad het grote belang van leren in de praktijk, pleit zij voor een structurele subsidieregeling praktijkleren voor bedrijven en voor een betere spreiding van stages door het studiejaar heen. Het is goed dat de Onderwijsraad verder wijst op potentiële problemen, al herkennen de ondernemersorganisaties zich niet in het geschetste beeld dat de krappe arbeidsmarkt leidt tot een schaarste aan stageplekken en te weinig tijd voor begeleiding van studenten door bedrijven.

Dit is een publicatie van MKB Nederland

Stageplek beschikbaar

Volgens MKB-Nederland en VNO-NCW gaat er heel veel goed bij het opleiden in de beroepspraktijk. Goed opgeleide vakmensen zijn keihard nodig en het bedrijfsleven – met alleen al 250.000 erkende leerbedrijven in het mbo – draagt daar cruciaal aan bij door studenten stages en leerwerkplaatsen aan te bieden en hen het vak in de praktijk te leren. Op delen van de zorg na is er vrijwel voor iedere student een stageplek beschikbaar, zo blijkt uit de tweejaarlijkse Stagebarometer van SBB. De ondernemersorganisaties hebben vorig jaar, samen met het ministerie van OCW en de MBO Raad, hun handtekening gezet onder het Stagepact om stages voor studenten nog verder te verbeteren. Recent onderzoek in opdracht van het ministerie OCW laat zien dat er ook in het hbo weinig tot geen tekorten aan stageplaatsen is.

Eindverantwoordelijk

De ondernemersorganisaties kunnen zich niet vinden in de constatering van de Onderwijsraad dat dat bedrijven in deze tijd van arbeidsmarktkrapte onvoldoende capaciteit hebben om studenten te begeleiden en ‘stagemisbruik’ op de loer ligt. ‘In verhouding tot het enorme aantal stages per jaar komt stagemisbruik weinig voor, al is elk geval er één te veel. De onderwijsinstelling is eindverantwoordelijk voor de stages en moet daarop toezien. In het mbo hebben we de mogelijkheid om de erkenning van een leerbedrijf in zo’n geval in te trekken. Het zou goed zijn als dat ook in hbo zou kunnen.’

Lees verder

Afbeeldingen

Succesvol maatschappelijk verantwoord ondernemen
              

brabants besten

interviews

in het nieuws

agenda

podcasts & webinars

publicaties

Betrokken werkgeverschap voor de toekomst
              

inclusiviteit

sociale innovatie

leven lang ontwikkelen

economie van morgen

Neem contact op
en volg ons online 

              

blieftink@brabant.nl

inschrijven nieuwsbrief

Ga naar de Twitter (X) pagina van Innovatief werkgeverschap  Ga naar de LinkedIn pagina van Innovatief werkgeverschap

              

 
Cookie-instellingen