Goed op weg

14-12-2022

Een inspirerende routeplanner voor een soepele van-werk-naar-werktransitie: 7 praktijkvoorbeelden

Dit is een publicatie van de ABU, AWVN en Tilburg University

De arbeidsmarkt is volop in beweging. Door technologische ontwikkelingen, verduurzaming en globalisering verandert of verdwijnt werk. Hoe kunnen werknemers soepel oversteken van baan, naar een ander beroep, naar een andere sector? Welke verantwoordelijkheid ligt bij henzelf en hoe kunnen werkgevers vroegtijdig inspelen op de veranderingen binnen hun organisatie en werknemers voldoende toerusten om de overstap naar ander werk te maken?

In Goed op weg gaan we in op deze vragen en laten we zien hoe bedrijven en sectoren omgaan met de arbeidsmarktvraagstukken van deze tijd. Ook het perspectief van de werkenden is meegenomen. Want duidelijk is dat werknemers nieuwe zekerheden en ontwikkelkansen nodig hebben. Dat vraagt meer ‘zebrapaden’ op de arbeidsmarkt, waarop werknemers veilig kunnen oversteken van-werk-naar-werk en werkloosheid wordt voorkomen. De coronacrisis heeft de noodzaak voor soepele van-werk-naarwerkorganisaties uitvergroot. De nieuwe arbeidsmarktinfrastructuur wordt nu verder vormgegeven, waarbij het onder meer van belang is dat publieke en private partijen goed met elkaar samenwerken en de leercultuur wordt gestimuleerd en voor iedereen toegankelijk is. En dat vooral wordt ingezet op verandering van noodzakelijke skills van werknemers.

In de praktijk worden al veilige ‘zebrapaden’ ontwikkeld. Dit was voor brancheorganisatie ABU, werkgeversorganisatie AWVN, en Tilburg University aanleiding om de inspiratiegids Goed op weg te maken met zeven praktijkvoorbeelden. Deze geven inzicht in de aanpak en ervaringen van werkgevers, werknemers en intermediairs. Ook deelt hoogleraar Irmgard Borghouts haar visie en adviezen voor de toekomst. 

Lees de hele publicatie

Succesvol maatschappelijk verantwoord ondernemen
              

brabants besten

interviews

in het nieuws

agenda

podcasts & webinars

publicaties

Betrokken werkgeverschap voor de toekomst
              

inclusiviteit

sociale innovatie

leven lang ontwikkelen

economie van morgen

Neem contact op
en volg ons online 

              

blieftink@brabant.nl

inschrijven nieuwsbrief

Ga naar de Twitter (X) pagina van Innovatief werkgeverschap  Ga naar de LinkedIn pagina van Innovatief werkgeverschap

              

 
Cookie-instellingen