Van werk naar werk: de oriëntatiefase als springplank

Simone van Limpt 02-03-2022
200 keer bekeken 0 reacties

In het webinar van het regionaal LLO-netwerk stond dit thema centraal.

 

Dit is een publicatie van de SER

Een (om)scholingstraject gericht op werken in een andere baan of andere sector brengt veel vragen met zich mee. De werknemer vraagt zich af hoe het werk in een andere sector zal zijn, maar ook voor de werkgever is het van belang dat nieuwe medewerkers goed bij het bedrijf passen.De oriëntatiefase is daarom een belangrijke eerste stap om de brug ‘van werk naar werk’ over te gaan en ook de rest van het traject succesvol te laten verlopen.

Jacqueline Prins, algemeen secretaris van de SER, riep in haar welkom op om van de oriëntatiefase geen drempel maar juist een springplank te maken naar een nieuwe baan. Vervolgens deelde Irmgard Borghouts (hoogleraar HRM en Sociale Zekerheid bij Tilburg University) een aantal wetenschappelijke inzichten en kwamen vier voorbeelden uit de praktijk aan bod. Ervaringsdeskundigen en programmamanagers van De Buitenboordmotor, De Rode Loper, Transferpunt Zorg en Welzijn van House of Skills en de Leerwerkakkoorden Rotterdam gingen in gesprek over de twee “p’s” voor een succesvolle oriëntatiefase: veel persoonlijk aandacht en een goed inkijkje geven in de praktijk!

 

In beweging

Onderzoek toont aan dat nieuwe doorbraken in hoe mensen tussen banen bewegen pas ontstaan als de systeemwereld de leefwereld weet te raken. Borghouts licht toe: “mensen komen pas in beweging richting ander werk als ze gemotiveerd zijn, over de mentale en fysieke capaciteit beschikken om de overstap te maken, en in de gelegenheid worden gesteld om zich bezig te houden met een eventuele overstap. De oriëntatiefase moet al deze drie componenten bevatten, anders gaan mensen niet het beoogde gedrag vertonen.” 

Borghouts vervolgt: “Uit een groot onderzoek blijkt bovendien dat slechts een kwart van de boventalligen gebruikmaakt van scholing. Verder onderzoek naar de beweegredenen van mensen is daarom nodig. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van typologieën hoe mensen zich tot scholing verhouden.” Ondertussen kan er in de systeemwereld ook het nodige verbeterd worden. “Nu treedt het sociale zekerheidsstelsel pas in werking als iemand werkeloos is. Werkgevers zouden onderling meer samen kunnen werken om het oversteken op de brug ‘van werk naar werk’ minder hachelijk te maken voor werknemers, bijvoorbeeld via constructies van gedeeld werkgeverschap.” Lees verder.

Afbeeldingen

0  reacties

Succesvol maatschappelijk verantwoord ondernemen
              

brabants besten

interviews

in het nieuws

agenda

podcasts & webinars

publicaties

Betrokken werkgeverschap voor de toekomst
              

inclusiviteit

sociale innovatie

leven lang ontwikkelen

economie van morgen

Neem contact op
en volg ons online 

              

blieftink@brabant.nl

inschrijven nieuwsbrief

Ga naar de Twitter (X) pagina van Innovatief werkgeverschap  Ga naar de LinkedIn pagina van Innovatief werkgeverschap

              

 
Cookie-instellingen