Beschut werk bij reguliere werkgevers, (hoe) kan dat?

Simone van Limpt 27-07-2022
220 keer bekeken 0 reacties

Resultaten van nieuw onderzoek

 

Dit is een publicatie van SBCM

Sommige mensen met een arbeidsbeperking die extra en blijvende ondersteuning en werkaanpassingen aan nodig hebben, zijn aangewezen op beschut werk, veelal in sociale werkbedrijven. Toch zien we dat reguliere werkgevers soms ook open staan om beschutte werplekken te creëren.  Om wat voor werkgevers gaat dit, hoe organiseren gemeenten dit en wat kunnen we ervan leren?

Het grootste deel van beschut werk voor mensen uit de Participatiewet vindt plaats bij sociale werkbedrijven, die daar van oudsher passende plekken en expertise voor hebben. Onderzoek van de Inspectie SZW laat zien dat een beperkt deel van de beschutte plekken tot stand komt bij sociale ondernemingen en commerciële werkgevers. Enerzijds is dat bijzonder, want de behoefte aan begeleiding en werkplekaanpassing van beschut werkenden is zo groot, dat volgens de overheid het voldoen aan die behoefte ‘in redelijkheid’ niet van reguliere werkgevers verwacht kan worden. Maar anderzijds is dit niet bijzonder. Mensen die aangewezen zijn op beschut werk willen zich naar vermogen ontwikkelen in een zo regulier mogelijke omgeving. En met de Participatiewet is voor gemeenten het streven naar zo regulier mogelijk werk het uitgangspunt geworden.

Verkennend onderzoek

Het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid gaf De Beleidsonderzoekers opdracht te verkennen wat ervoor nodig is om mensen met een advies beschut werk bij reguliere werkgevers betaald aan de slag te helpen en wat we ervan kunnen leren. De onderzoekers interviewden experts en voerden casestudies uit (13 werkplekken in 10 gemeenten). Van de onderzochte casussen kun je er vijf gedetailleerd in het rapport nalezen. Lees verder.

Afbeeldingen

0  reacties

Succesvol maatschappelijk verantwoord ondernemen
              

brabants besten

interviews

in het nieuws

agenda

podcasts & webinars

publicaties

Betrokken werkgeverschap voor de toekomst
              

inclusiviteit

sociale innovatie

leven lang ontwikkelen

economie van morgen

Neem contact op
en volg ons online 

              

blieftink@brabant.nl

inschrijven nieuwsbrief

Ga naar de Twitter (X) pagina van Innovatief werkgeverschap  Ga naar de LinkedIn pagina van Innovatief werkgeverschap

              

 
Cookie-instellingen