Technologie zet mensen in hun kracht en biedt de juiste ondersteuning

Iris Tak 03-11-2022
61 keer bekeken 0 reacties

Interview met Peter Brouwer over inclusieve technologie

Dit is een publicatie van Kennisalliantie Inclusie en Technologie

“Als we technologie toevoegen aan een werkproces kunnen mensen met een arbeidsbeperking bepaalde werkzaamheden en daarmee functies die ze voorheen niet of niet zelfstandig konden uitvoeren, opeens wel doen”, stelt Peter Brouwer. “Technologie zet mensen in hun kracht en biedt de juiste ondersteuning. Ze werken zonder begeleider, maar met een smart beamer of een app met artificial intelligence. Dat is de meerwaarde van inclusieve technologie en daarmee is het werk opeens wel economisch rendabel voor een werkgever.”

Veranderpaden voor inclusieve arbeidsmarkt

De stip aan de horizon van het programma Inclusieve Arbeidsmarkt is dat de Nederlandse arbeidsmarkt in 2050 inclusief is. “Iedereen die kan en wil, levert via werk een bijdrage aan de maatschappij en kan daarmee in zijn of haar eigen levensonderhoud voorzien”, stelt Brouwer. “Werk is een bron van inkomen en het geeft mensen ook het gevoel dat ze erbij horen en ertoe doen. Daarin volgen we drie veranderpaden: aanbod, vraag en matching. Achtereenvolgens gaat dat om de ontwikkeling en participatie van mensen, het bevorderen van een inclusieve cultuur bij werkgevers en toekomstbestendige manieren vinden om werkgevers en werkenden bij elkaar te brengen. Als ondersteunend veranderpad hebben we beïnvloeding van beleid opgezet. Belangrijk, want als wet- en regelgeving bijvoorbeeld een belemmering vormt, dan willen we daar verandering in aanbrengen.”

Krappe arbeidsmarkt als zegen

De krapte op de arbeidsmarkt mag wat Brouwer betreft nog wel even duren. “Krapte kan een zegen zijn, omdat het werkgevers op twee fronten in beweging zet: ze moeten breder kijken dan de geijkte kandidaten die ze normaal gesproken zoeken én ze moeten anders kijken naar de manier waarop ze het werk organiseren en inrichten. Als je op een goede manier gebruik maakt van jongeren, nieuwkomers, vijftigplussers en mensen met een arbeidsbeperking, dan blijf je bedrijfseconomisch gezond en wendbaar. Dat is de goede boodschap.” Lees verder.

Afbeeldingen

0  reacties

Succesvol maatschappelijk verantwoord ondernemen
              

brabants besten

interviews

in het nieuws

agenda

podcasts & webinars

publicaties

Betrokken werkgeverschap voor de toekomst
              

inclusiviteit

sociale innovatie

leven lang ontwikkelen

economie van morgen

Neem contact op
en volg ons online 

              

blieftink@brabant.nl

inschrijven nieuwsbrief

Ga naar de Twitter (X) pagina van Innovatief werkgeverschap  Ga naar de LinkedIn pagina van Innovatief werkgeverschap

              

 
Cookie-instellingen