Koen Melis - Melis Gieterijen

"Denk niet alleen maar na over de korte termijn maar maak tijd voor de lange termijn."

‘We hebben een strategie voor de komende 15 jaar opgesteld. Hierin staan de groei, kennis en het opleiden en ontwikkelen van zowel bestaande als nieuwe medewerkers centraal. We hebben bijvoorbeeld met hogeschool Fontys een overeenkomst voor 3 jaar gesloten, voor diverse voor ons belangrijke opleidingen. Zo’n visie voor de lange termijn is noodzakelijk in onze sector. We hebben voldoende, goed opgeleide mensen nodig.’

 

Aansluiting bedrijfsleven - onderwijs

‘Veel mkb-bedrijven in de Brabantse maakindustrie en de opleidingsinstellingen worstelen met de wederzijdse aansluiting. Die kan beter. Ik wil me als ambassadeur inzetten een goede aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven, ook in de toekomst. Dat doen we bijvoorbeeld door samen te werken in MindLabs. Hier onderzoeken we hoe kennis over bijvoorbeeld nieuwe technologieën als virtual en augmented reality overgedragen kan worden om werknemers flexibeler inzetbaar te maken. Het gebruik van deze technologieën maakt ons vak ook aantrekkelijker voor nieuwe medewerkers. We moeten als bedrijven niet concurreren op het gebied van prijs maar op het gebied van kennis.’


‘Maak écht tijd om na te denken over hoe je ervoor zorgt dat je bedrijf over 25 jaar nog steeds een bepalende rol speelt. Zoek daarnaast aansluiting bij gelijkgestemden om kennis en kunde uit te wisselen over deze uitdaging en het probleem zo klein mogelijk te maken zodat je het ook echt kan aanpakken.’
 

Toekomst

‘Om ons bedrijf toekomst bestendiger te maken, zijn we gestart met onder andere Castlab proeftuin. We willen ervoor zorgen dat Melis Gieterijen over 25 jaar toekomstbestendig is en blijft. In de Castlab proeftuin komen mkb-ondernemingen, grote ondernemingen, kennisinstellingen en eindgebruikers samen om door middel van innovatieve productiemethodes een kostenbesparende oplossing te realiseren. Centraal in deze oplossingen staan IT-technologieën: Dit in combinatie met onze jaren ervaring en kennis in de maakindustrie maakt dat we goed nadenken over de toekomst.’

 

Meer weten? Inspiratie over digitalisering.
             

 

Neem contact op met Koen.
             

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

Succesvol maatschappelijk verantwoord ondernemen
              

brabants besten

interviews

in het nieuws

agenda

podcasts & webinars

publicaties

Betrokken werkgeverschap voor de toekomst
              

inclusiviteit

sociale innovatie

leven lang ontwikkelen

economie van morgen

Neem contact op
en volg ons online 

              

blieftink@brabant.nl

inschrijven nieuwsbrief

Ga naar de Twitter (X) pagina van Innovatief werkgeverschap  Ga naar de LinkedIn pagina van Innovatief werkgeverschap

              

 
Cookie-instellingen