“Een leven lang ontwikkelen moet een permanent onderdeel zijn van iemands werkzame leven”

Simone van Limpt 08-03-2023
27 keer bekeken 0 reacties

Interview met SER-voorzitter Kim Putters

Dit is een publicatie van ABU

Sinds september vorig jaar is Kim Putters voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER). Daarvoor was hij negen jaar directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Van 2003 tot 2013 was Putters Eerste Kamerlid voor de PvdA. In 2022 werd hij benoemd tot universiteitshoogleraar ‘Brede Welvaart’ aan Tilburg University voor één dag in de week. Tot 1 september 2022 was hij hoogleraar Beleid en Sturing van de Zorg in de Veranderende Verzorgingsstaat aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Als u kijkt naar de huidige arbeidsmarkt, wat valt dan op?

“Er zijn zorgen, maar ik zie tegelijkertijd kansen. Mijn voornaamste zorg is dat er een grote groep mensen is die soms ongewild onzekerheid ervaart over werk en inkomen. Zij zitten soms in constructies waar ze zelf liever niet in zitten. Dat is een heel andere situatie dan van mensen die zelf kiezen voor een flexconstructie. Daarom is het goed dat het kabinet schijnzelfstandigheid wil aanpakken en flexibel werkenden meer vastigheid geeft, zeker in sectoren waarin veel vraag is naar arbeid en er eigenlijk geen reden is om alsmaar korte contracten aan te bieden. Het kabinet volgt daarmee het middellangtermijnadvies (MLT) van de SER. Maar ik zie ook kansen, bijvoorbeeld op het terrein van digitalisering. Daarvoor is bijscholing nodig. En verduurzaming biedt kansen op nieuw werk én vraagt flexibiliteit van werkgevers en werknemers om met onzekerheid om te gaan. Dat is trouwens geen tegenstelling, maar het mooie van deze tijd.”

Toch is er nog altijd een grote groep werkenden die niet of weinig aan scholing doet.

“Dat klopt inderdaad. En dus moeten er nog veel stappen worden gezet om een leven lang ontwikkelen vanzelfsprekend te laten zijn. Dan gaat het trouwens niet alleen om diploma’s halen. Vanuit de SER werken we aan de validering van skills. Het zichtbaar maken van opgedane vaardigheden maakt de arbeidsmarkt toegankelijker, ook voor wie weinig diploma’s heeft, en maakt overstappen naar een andere baan makkelijker. Dat geldt natuurlijk evenzeer voor mensen die werkzoekend zijn en zich willen laten bijscholen.”

Een leven lang ontwikkelen moet meer onderdeel van ons onderwijssysteem zijn?

“Ja, dat is waar we naartoe moeten. Het besef dat het jezelf ontwikkelen niet stopt als je een diploma hebt gehaald. Maar dat het een permanent onderdeel vormt van je werkzame leven en er een band blijft met het onderwijs. Dat is een fundamentele verandering die op onze arbeidsmarkt en in ons onderwijs nodig is. We moeten het veel makkelijker maken dat mensen binnen hun organisatie of bedrijf naar ander werk kunnen gaan én eenvoudiger van-werk-naar-werk kunnen bewegen. Of vanuit een niet-werksituatie naar werk. De uitzendbranche kan een belangrijke rol spelen door goed werkgeverschap vorm te geven. Enkele maanden geleden heb ik de inspiratiegids Goed op weg van de ABU en AWVN in ontvangst mogen nemen. Met daarin zeven mooie voorbeelden van hoe mensen van-werk-naar-werk zijn gebracht. Daar was ik erg van onder de indruk.”

Lees hier het hele interview

Afbeeldingen

Succesvol maatschappelijk verantwoord ondernemen
              

brabants besten

interviews

in het nieuws

agenda

podcasts & webinars

publicaties

Betrokken werkgeverschap voor de toekomst
              

inclusiviteit

sociale innovatie

leven lang ontwikkelen

economie van morgen

Neem contact op
en volg ons online 

              

blieftink@brabant.nl

inschrijven nieuwsbrief

Ga naar de Twitter (X) pagina van Innovatief werkgeverschap  Ga naar de LinkedIn pagina van Innovatief werkgeverschap

              

 
Cookie-instellingen