‘We moeten de beweging naar hybride onderwijs versneld maken’

Simone van Limpt 01-06-2022
196 keer bekeken 0 reacties

De nut en noodzaak van het skills paspoort.

 

Dit is een publicatie van Techniekpact.
 

De arbeidsmarkt is krap, misschien wel krapper dan ooit. Dat geldt zeker voor de technieksector. De nieuwe arbeidsmarktdata die deze maand gepubliceerd zijn in de Monitor Techniekpact onderstrepen die krapte eens te meer. Het maakt de noodzaak van alternatief arbeidsmarktbeleid, met aandacht voor gerichte om-, her- en bijscholing groter dan ooit. Eén van de zaken die daarbij helpt is het skillspaspoort. Hanneke Ackermann van FME, ondernemersorganisatie voor de technologische industrie, hoopt dat het zorgt voor “vergelijkbaarheid, validatie en uitwisseling”.

Het belang van skills is groot om een compleet beeld te krijgen van iemands kennen en kunnen, constateert Hanneke Ackermann. ‘Niet alle vaardigheden en competenties die een werknemer heeft, blijken uit het cv. Bijvoorbeeld omdat iemand de vaardigheden heeft opgedaan tijdens het uitvoeren van een baan, zonder dat dit leidde tot een diploma of certificaat. Met skillspaspoorten maak je ook inzichtelijk welke vaardigheden en competenties potentiële medewerkers hebben. Een diploma wijst op belangrijke basiskwalificaties, maar zeker jongeren hebben meestal veel gedaan en geleerd naast hun diploma.’ Skills is één van de pijlers van de aanpak van het arbeidsmarkttekort geeft Ackermann aan, maar zeker niet de enige.

‘Heel veel vacatures in onze sector zijn structureel lastig te vervullen. Inmiddels zijn er op veel meer plekken tekorten. Maar techniek, technologie en de innovatie binnen onze sector staan ook aan de basis van innovatie in andere sectoren. Tekorten in onze sector hebben dus een vertragend effect op innovatie op grotere schaal. Het is echt een “wicked problem” dat we op verschillende fronten (moeten) aanpakken. Van techniekpromotie in het primair onderwijs, intensieve samenwerking tussen onze bedrijven en het mbo en hbo met goed aansluitende doorlopende leerlijnen, innovatie, werving van meiden en vrouwen én skills en skillspaspoorten; het is allemaal nodig.’ Lees verder.

Afbeeldingen

0  reacties

Succesvol maatschappelijk verantwoord ondernemen
              

brabants besten

interviews

in het nieuws

agenda

podcasts & webinars

publicaties

Betrokken werkgeverschap voor de toekomst
              

inclusiviteit

sociale innovatie

leven lang ontwikkelen

economie van morgen

Neem contact op
en volg ons online 

              

blieftink@brabant.nl

inschrijven nieuwsbrief

Ga naar de Twitter (X) pagina van Innovatief werkgeverschap  Ga naar de LinkedIn pagina van Innovatief werkgeverschap

              

 
Cookie-instellingen