De skillsgerichte arbeidsmarkt als wenkend perspectief

Iris Tak 25-10-2022
194 keer bekeken 0 reacties

Een samenvatting van de bijeenkomst van het Sectoraal en Regionaal LLO-netwerk bij SER.

Dit is een publicatie van SER

Op donderdag 29 september kwamen de projectleiders van het Sectoraal en Regionaal LLO-netwerk bij elkaar in de Raadszaal van de SER. Kim Putters, voorzitter van de SER, maakte voor het eerst kennis met het netwerk en opende de bijeenkomst. Samen met House of Skills werden de aanwezigen meegenomen in de meeste actuele ontwikkelingen binnen diverse sectoren en regio’s. In een paneldiscussie kwamen verschillende experts uit het veld aan het woord. Ook werd teruggeblikt op de uitkomsten van de jaargesprekken met alle deelnemers aan het netwerk.

Putters benadrukte in zijn bijdrage het belang van een langetermijnvisie, ook voor de ontwikkeling van een skillsgerichte arbeidsmarkt. De complexiteit is groot en vraagt tijd om tot goede oplossingen te komen. Naast de technische vragen rondom validering ziet hij twee belangrijke opgaven om aan te werken. “Ten eerste is het van belang om de toegankelijkheid van de arbeidsmarkt te vergroten voor kwetsbare groepen en hen te helpen bij het in kaart brengen van hun skills. Ten tweede is het beter benutten van de skillsaanpak nodig om overstappen naar andere beroepen of doorgroei binnen de huidige baan makkelijker te maken. Daarmee vraagt een goed functionerende arbeidsmarkt per definitie om maatwerk.” Lees verder. 

Afbeeldingen

0  reacties

Succesvol maatschappelijk verantwoord ondernemen
              

brabants besten

interviews

in het nieuws

agenda

podcasts & webinars

publicaties

Betrokken werkgeverschap voor de toekomst
              

inclusiviteit

sociale innovatie

leven lang ontwikkelen

economie van morgen

Neem contact op
en volg ons online 

              

blieftink@brabant.nl

inschrijven nieuwsbrief

Ga naar de Twitter (X) pagina van Innovatief werkgeverschap  Ga naar de LinkedIn pagina van Innovatief werkgeverschap

              

 
Cookie-instellingen