‘Hybride docentschap biedt mkb’ers vele kansen’

Alles over de kansen en mogelijkheden van hybride docentschap.

 

Op 1 januari 2020 is de driejarige pilot ‘Hybride Tech Docenten in Brainport Eindhoven’ gestart. Brainport stimuleert de kwaliteit van het onderwijs in de regio met 100 hybride docenten die de ervaring en kennis uit het technische bedrijfsleven in de klas brengen. Op 24 juni deed projectleider Mieke Zijlstra haar verhaal tijdens de tweede Brabants Besten themabijeenkomst van dit jaar.

 

Wat zijn hybride docenten?

Simpel gezegd: hybride docenten combineren lesgeven in het onderwijs met een andere baan. Mieke legt uit: “Een hybride docent in de pilot ‘Hybride Tech Docenten in Brainport Eindhoven’ geeft minder dan 240 uur per schooljaar les en hoeft daardoor geen bevoegdheid te halen. We noemen dit ‘hybride light’.” De vakspecialisten blijven in dienst bij het bedrijf waar ze werkzaam zijn en worden gedetacheerd naar de onderwijsinstelling. Deze betaalt vervolgens een maatschappelijke vergoeding voor de gemaakte uren aan het bedrijf waar de specialist werkzaam is.

 

'Een hybride docent geeft minder dan 240 uur per schooljaar les en hoeft daardoor geen bevoegdheid te halen.'

 

Matching

Het doel is om deze pilot op te schalen naar een duurzame (regionale) samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven op hybride docentschap. Om deze pilot uit te kunnen voeren, staat matching centraal: de werknemer die graag ‘light’ wil doceren, wordt gematcht aan een onderwijsinstelling die iemand zoekt. “Om deze matches succesvol tot stand te kunnen brengen, zijn er in de regio Brabant twee matchers aangesteld. Zij voeren gesprekken met mensen uit het bedrijfsleven die geïnteresseerd zijn in hybride doceren, helpen scholen om een plek te creëren voor hybride docenten en matchen de juiste persoon aan de juiste plek”, vertelt Mieke.

 

What’s in it for me?

Mieke is enthousiast over de vele kansen die hybride docentschap biedt aan werkgevers. “Door hybride docentschap blijft het onderwijs up-to-date rondom technologische ontwikkelingen. Daarnaast beschik je als hybride docent over de mogelijkheid om potentiële, talentvolle medewerkers te scouten, bijvoorbeeld via stages, afstudeerprojecten of openstaande vacatures. Tenslotte kan hybride docentschap bijdragen aan de maatschappelijke betrokkenheid van je bedrijf en medewerkers.”

 

'Als hybride docent heb je de mogelijkheid om je eigen medewerkers verder te ontwikkelen en potentiële, talentvolle medewerkers te scouten.'

 

Ondersteuning

Vanuit de pilot biedt Brainport Eindhoven, indien gewenst, ondersteuning aan het technisch bedrijfsleven. Mieke: “Zo krijg je als bedrijf ondersteuning bij de voorlichting over hybride doceren binnen het bedrijf, het uitzetten van een interessepeiling en het opstellen van een beleid.” Daarnaast krijgen alle deelnemende hybride docenten de mogelijkheid om deel te nemen aan een cursus ‘Eerste Hulp bij Onderwijs’ bij Fontys Hogescholen. In deze cursus van vier dagdelen leren deelnemers de basis pedagogisch-didactische vaardigheden; zodat zij niet onvoorbereid in de klas komen.

 

In gesprek met Brabants Besten

Naar aanleiding van de themabijeenkomst op 24 juni heeft Mieke enthousiaste reacties en LinkedIn uitnodigingen mogen ontvangen van verschillende Brabants Besten ondernemers. Daarnaast heeft er al een toffe brainstormsessie plaatsgevonden tussen Brainport en een Brabants Besten techniekbedrijf. Mieke vertelt: “Tijdens de brainstormsessie zijn de mogelijkheden over hybride docentschap binnen de organisatie in kaart gebracht. De ambitie is om dit komend jaar in samenwerking met beroepsopleider Curio verder op te pakken en uit te werken.” Ook andere Brabants Besten hebben interesse getoond in de pilot en vervolgen de gesprekken in het najaar. Zo ontstaan er mooie samenwerkingen voor de arbeidsmarkt van morgen.

 

'Tijdens een brainstormsessie brengen we de mogelijkheden over hybride docentschap binnen jouw organisatie in kaart.'

 

 

Meer weten? Inspiratie over leven lang ontwikkelen.
             

 

Neem contact op met Mieke.
             

Afbeeldingen

Succesvol maatschappelijk verantwoord ondernemen
              

brabants besten

interviews

in het nieuws

agenda

podcasts & webinars

publicaties

Betrokken werkgeverschap voor de toekomst
              

inclusiviteit

sociale innovatie

leven lang ontwikkelen

economie van morgen

Neem contact op
en volg ons online 

              

blieftink@brabant.nl

inschrijven nieuwsbrief

Ga naar de Twitter (X) pagina van Innovatief werkgeverschap  Ga naar de LinkedIn pagina van Innovatief werkgeverschap

              

 
Cookie-instellingen