Het arbeidspotentieel van 50+'ers: Het onbenutte talent kunnen we op tal van terreinen inzetten.

Rob Koolen gaat tijdens een werkconferentie op zoek naar het perspectief van vijftigplussers.

 

Op zoek naar perspectief

Op donderdag 18 november vindt een online werkconferentie plaats waar de onderzoeksresultaten van het rapport Ouderenwerkloosheid in Brabant worden gedeeld. Samen met kennispartners, bedrijven en vakgenoten gaat Rob Koolen op zoek naar het perspectief dat de Brabantse economie biedt. “Er heerst een enorm tekort aan vaklui in alle sectoren. Waarom zetten we de werkloze 50-plussers hier niet voor in?”

 

Rapport Ouderenwerkloosheid

Het rapport Ouderenwerkloosheid in Brabant laat zien dat generieke aanpak van de problematiek op landelijk niveau weinig tot geen soelaas biedt. Ook op regionaal en lokaal niveau bieden de aangeboden programma’s en projecten geen verbetering in de positie van ouderen op de Brabantse arbeidsmarkt. Dit is een structureel probleem, ongeacht de economische omstandigheden. Rob: “We hebben ruim 16.000 werkloze vijftigplussers in Brabant. Men bemiddelt deze groep al jaren, maar het bestand wordt niet kleiner. Het is dus goed om daar grondiger naar te kijken.”

Om te kunnen beoordelen welke ondersteuning gewenst is, hebben StrategieCentrale en het PON & Telos in opdracht van de Provincie Noord-Brabant een verkennend onderzoek uitgevoerd. Rob: “Tijdens de werkconferentie op 18 november bespreken we met stakeholders welke gezichtspunten we kunnen delen met elkaar. Want wat we voorheen deden, werkt dus niet.”

 

"Onderzoek bij welke organisaties het water aan de lippen staat en hoe je werklozen zo goed mogelijk kunt inzetten. Ga daarvoor kleinschalig, gericht en projectmatig te werk.”

 

Iedereen moet de eindstreep halen

Het vinden van een oplossing voor de ouderenproblematiek is maatwerk. Rob legt uit: “Je hebt een sterke infrastructuur nodig om mensen te begeleiden en daarnaast moet je draagvlak creëren. Je moet onderzoeken bij welke organisaties het water aan de lippen staat en hoe je werklozen zo goed mogelijk kunt inzetten. Daarvoor moet je kleinschalig, gericht en projectmatig te werk gaan.”

 

Kansen benutten

Er lijkt momentum te zijn met de enorme vraag naar vakkrachten en het geringe aantal werkzoekenden dat daarop wordt gematcht. Rob: “We kunnen in de provincie welllicht oplossingen en innovatieve ideeën aandragen om het personeelstekort in menige sector te slechten door het begeleiden van de oudere werkzoekende naar die vacante baan. Daar succesvol in zijn helpt de vijftigplussers aan werk, vervult de vacature van de werkgever, draagt bij aan de Brabantse economie en stelt de beeldvorming in positieve zin bij.”

Werkgevers kunnen volgens Rob gestimuleerd worden om ruimhartiger te kijken naar hun vraag. “Werkgevers zijn heel trots op hun bedrijf en de unieke functies die zij openstellen. Maar vervolgens is het lastig om iemand te vinden die precies binnen dat functieprofiel past. Een stukje van de oplossing schuilt in de vereenvoudiging. Kijk in de database werkzoekenden wie bijvoorbeeld affiniteit heeft met planologie en ruimtelijke ordening. Daarna kun je een selectie maken en gericht mensen bevragen. Betrek de organisatie met de personeelsvraag vroegtijdig. Daag uit tot commitment: Neem mensen op stage en gun ze een contract.”

 

"Zoals we machines onderhouden, moeten we ook onze mensen onderhouden. Door permanente educatie blijf je als medewerker relevant."

 

Educatie als preventie

Ook investeren in preventie kan goed werken, aldus Rob. “De huidige beroepsbevolking bestaat steeds meer uit vijftigplussers en die hebben we keihard nodig op onze arbeidsmarkt. Zoals we machines onderhouden, moeten we ook onze mensen onderhouden. Door permanente educatie blijf je als medewerker relevant en zorg je ervoor dat er appèl wordt gedaan op jouw vakkennis.”

 

Kijk op de conferentie

Rob hoopt tijdens de werkconferentie Perspectief 50+ enthousiaste mensen tegen te komen die het leuk vinden om hun tanden in taaie problematieken te zetten. “Kijken wat we kunnen doen, wat we nog niet gedaan hebben, of beter doen wat we al gedaan hebben”, vertelt Rob. “Ik hoop dat we zelfs al concrete contouren kunnen krijgen en dat mensen met dit vraagstuk verder te gaan.”

 

"Brabants Besten kunnen een rol spelen in deze problematiek. Zij zijn open-minded, niet bevooroordeeld en durven de stap te wagen."

 

Voorbeeldfunctie Brabants Besten

De economie van morgen is duurzaam en toekomstbehendig. Onze Brabants Besten ondernemers maken zich hier sterk voor en zijn daarmee de koplopers in innovatief werkgeverschap. Kunnen zij een rol spelen in deze problematiek? Rob denkt van wel. “Brabants Besten hebben een voorbeeldfunctie omdat zij erin slagen om de connectie te maken. Ze zetten de beschikbare vakkrachten in op een manier die past bij hun bedrijfsvoering. Er liggen loopbaankansen en doorstroommogelijkheden op allerlei typen niveaus en werkzaamheden. Brabants Besten ambassadeurs zijn open-minded, niet bevooroordeeld en durven de stap te wagen.”

 

Ben jij erbij?

Graag nodigen wij je uit op donderdagochtend 18 november van 08.30 uur tot 10.30 uur voor een online werkconferentie. Meld je eenvoudig aan via deze link. Hopelijk tot dan!

 

 

Meer weten? Inspiratie over sociale innovatie.
             

 

Neem contact op met Rob.
             

Afbeeldingen

Succesvol maatschappelijk verantwoord ondernemen
              

brabants besten

interviews

in het nieuws

agenda

podcasts & webinars

publicaties

Betrokken werkgeverschap voor de toekomst
              

inclusiviteit

sociale innovatie

leven lang ontwikkelen

economie van morgen

Neem contact op
en volg ons online 

              

blieftink@brabant.nl

inschrijven nieuwsbrief

Ga naar de Twitter (X) pagina van Innovatief werkgeverschap  Ga naar de LinkedIn pagina van Innovatief werkgeverschap

              

 
Cookie-instellingen